Advies Cultuur+Ondernemen

De raad heeft opnieuw geadviseerd over de subsidieaanvraag van Cultuur+Ondernemen (C+O). In de zomer van 2016 heeft de raad al een advies uitgebracht over het beleidsplan van C+O; toen oordeelde hij positief over de functie van deze instelling.

Wel plaatste de raad enkele kanttekeningen bij de subsidieaanvraag, omdat er op een aantal punten belangrijke informatie ontbrak. De raad adviseerde minister Bussemaker daarom C+O wel te subsidiëren, maar de instelling te vragen om aanvullende informatie. Volgens de raad heeft C+O - met de informatie die de instelling nu heeft aangeleverd - voldaan aan de voorwaarden om in 2017-2018 het programma ‘Ondernemen voor de cultuur’ te kunnen uitvoeren.