Toegankelijkheid

De Raad voor Cultuur wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen of (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid.

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen.

Toegankelijkheid ‘by design’

Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier.