Beeldende kunst en ontwerp

Door te reageren op problemen, spanningen, vragen en verlangens staat de hedendaagse beeldende kunst midden in de samenleving. De ontwerpsector is omvangrijk en zeer divers; bijna onze hele leefomgeving is het werk van ontwerpers.

Beeldende kunst

Door te reageren op problemen, spanningen, vragen en verlangens staat de hedendaagse beeldende kunst midden in de samenleving. Soms direct en confronterend, soms afstandelijk en beschouwend. Een bijzonder aspect van de hedendaagse beeldende kunst is de uitnodiging aan het publiek om mee te doen en betrokken te zijn bij het creatieproces. Zij gaat steeds vaker verbindingen en samenwerkingen aan met andere partijen en sectoren. Deze grotere actieradius zorgt ervoor dat haar maatschappelijke betekenis steeds meer deel uitmaakt van de intrinsieke kwaliteit van kunst.

Ontwerp

De ontwerpsector is omvangrijk en zeer divers; bijna onze hele leefomgeving is het werk van ontwerpers. De raad onderscheidt drie deelsectoren: architectuur, waaronder stedenbouw, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur; vormgeving, waaronder grafische vormgeving, productvormgeving en mode; digitale cultuur, waaronder gameontwerp, digitaal ontwerp, interactiedesign en art science. Elke deelsector kent een eigen geschiedenis en creatieve praktijk. Ontwerpers zijn tegenwoordig vaak niet meer verbonden aan één discipline, maar werken dwars door (deel)sectoren heen.

Documenten sector Beeldende kunst en ontwerp

Bekijk alle documenten in de sector Beeldende kunst en ontwerp.

Documenten andere sectoren

Bekijk ook de documenten van de Raad voor Cultuur in andere sectoren: