Media en letteren

Het domein Media en letteren is onderverdeeld in vier sectoren: omroep, film, letteren en bibliotheken. Deze sectoren kennen vele genres en vormen: van animatie en documentaire tot kinder- en jeugdliteratuur; van publieke en commerciële media tot audiovisuele producties en printmedia.

Alles begint met taal. Zonder lees- en taalvaardigheid is het niet mogelijk om een kwalitatief hoogwaardige kennissamenleving te zijn. Het is van groot belang dat kinderen al vroeg leren dat lezen leuk en zinvol is. De letteren- en bibliotheeksector spelen hierin, samen met het onderwijs, een cruciale rol.

Miljoenen mensen in ons land maken dagelijks gebruik van verschillende media. Die hebben lang niet altijd een Nederlandse herkomst en zijn niet per se gericht op de Nederlandse burger. Steeds vaker maakt die burger gebruik van grote internationale mediabedrijven (zogenoemde ‘superplatforms’ als Google/YouTube, Facebook, Apple). De commerciële doelstellingen van deze bedrijven zijn gericht op het bereiken van zoveel mogelijk gebruikers, niet op culturele of publieke waarden. Publieke waarden die de Nederlandse audiovisuele sector wél vertegenwoordigt, zoals een pluriform, onafhankelijk en kwalitatief hoogstaand media-aanbod. Het is in het licht van deze waarden dat de raad hecht aan een vitale Nederlandse audiovisuele sector, die zichtbaar en toegankelijk is voor een breed publiek.

Film

De filmsector opereert in een internationale context die sterk door de markt wordt gedomineerd. De rol van de overheid daarin is klein, zeker als deze in financiële termen wordt uitgedrukt. Het grootste deel van de films dat in Nederland te zien is, is niet van Nederlandse makelij en wordt gedistribueerd door bedrijven die in buitenlandse handen zijn. De betrokkenheid van de overheid bij film blijft beperkt tot ondersteuning van de productie van de Nederlandse film en de financiering van een zeer beperkt aantal organisaties die op het terrein van internationale vertoning en promotie het filmklimaat in en van Nederland versterken.

Omroep

De raad heeft verschillende wettelijke adviestaken met betrekking tot de landelijke en regionale publieke omroep. Zo adviseert hij over de (voorlopige) erkenningsverlening aan een omroepvereniging, het concessiebeleidsplan en de aanvragen voor de start van nieuwe aanbodkanalen. Ook adviseert hij regelmatig over de begroting van de Nederlandse Publieke Omroep en de Regionale Publieke Omroep. Daarnaast brengt hij adviezen uit over de toekomst en rol van publiek gefinancierde media.

Bibliotheken en Letteren

Het beleid van de overheid is gericht op het bevorderen van de pluriformiteit en brede beschikbaarheid van het boek in het algemeen en de literatuur in het bijzonder. Het Rijk steunt de sector met algemeen boeken-, bibliotheek- en leesbevorderingsbeleid en met het specifieke letterenbeleid. Het zogenoemde 'generieke letterenbeleid' schept – zonder onderscheid naar genre of kwaliteit – economische, juridische en financiële voorwaarden. Voorbeelden hiervan zijn het lage btw-tarief voor boeken, de wet op de vaste boekenprijs en de leenrechtregeling.

Documenten sector Media en letteren

Bekijk alle documenten in de sector Media en letteren.

Documenten andere sectoren

Bekijk ook de documenten van de Raad voor Cultuur in andere sectoren: