Advies Cultuurbestel 2021 – 2024: Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur

In het advies Cultuurbestel 2021 – 2024: 'Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur' doet de Raad voor Cultuur aanbevelingen om knelpunten in het cultuurbeleid op te lossen. En om als Rijk optimaal invulling te geven aan de vier doelstellingen van cultuurbeleid die in de verkenning ‘Cultuur voor stad, land en regio' zijn geformuleerd.