Advies Internationaal cultuurbeleid

Eigenlijk zou de evaluatie van het internationaal cultuurbeleid over de periode 2009-2014,  uitgevoerd door Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie, de basis zijn voor een advies van de raad. Die evaluatie heeft echter vertraging opgelopen.

De raad heeft besloten toch alvast met een beknopt briefadvies over het internationaal cultuurbeleid te komen - vooruitlopend op de beleidsbrief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.