Advies aanvullende beleidsplannen culturele instellingen

In het advies Slagen in cultuur heeft de Raad voor Cultuur een aantal instellingen een positief subsidieadvies gegeven, onder de voorwaarde dat zij in 2013 een aanvullend plan indienen. In een brief aan minister Bussemaker gaat de raad op deze plannen in. Ook geeft de raad in deze brief een aantal richtinggevende aandachtspunten over plannen van onder meer De Utrechtse Spelen, Het Letterkundig Museum en Het Nieuwe Instituut.