Advies evaluatie subsidiesystematiek

De Raad voor Cultuur brengt een advies uit over de invoering van de nieuwe subsidiesystematiek.