Advies Eigen Inkomsten

De Raad voor Cultuur is gevraagd te reflecteren op de invulling van zijn adviesrol. Dit naar aanleiding van het voornemen om per 2013 voor de cultuurproducerende instellingen in de basisinfrastructuur een eigen inkomstennorm van minimaal 17,5% te introduceren en een groeinorm van 1% gemiddeld per jaar. Dit voorstel heeft mogelijk consequenties voor de wijze van adviseren van de Raad voor Cultuur.