Advisering aanvullende BIS-adviezen positief

Veruit de meeste van 43 culturele instellingen, die zogenaamde ‘ja, mits’-voorwaarden meekregen voor subsidie in de Culturele basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS), hebben hieraan voldaan. Dat blijkt uit de advisering van de Raad voor Cultuur aan demissionair minister Van Engelshoven (OCW). De raad beoordeelde op haar verzoek de medio dit jaar ingediende aanvullende plannen van deze instellingen.  

Bij een achttal instellingen heeft de raad nog nadere opmerkingen geplaatst. Het ministerie van OCW is verantwoordelijk voor het toezicht op de opvolging van de opmerkingen. Daarnaast zal de raad met deze instellingen in gesprek gaan en hier in het kader van zijn monitoring aandacht voor houden.

In totaal 115 culturele instellingen komen in aanmerking voor subsidie via de BIS-regeling. De raad adviseert de minister inhoudelijk over de subsidieaanvragen en monitort de instellingen. Op basis van de advisering over de aanvragen stelde de minister vorig jaar aan  43 instellingen aanvullende voorwaarden. Instellingen hadden tot afgelopen juni de tijd om aan deze ‘ja, mits’-voorwaarden te voldoen.

Naast de beoordeling van de ‘ja, mits’-voorwaarden heeft de minister de raad ook om advies gevraagd over de zogenaamde corona-addenda. Hierin wordt door alle 115 BIS-instellingen ingegaan op de gevolgen van corona. Het advies hierover wordt in de eerste week van november bekendgemaakt.

De aanvullende adviezen vindt u hier.