Basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024

Eens in de vier jaar adviseert de Raad voor Cultuur over de toekenning van rijkssubsidies aan culturele instellingen. 

Culturele instellingen dienen een subsidieaanvraag in bij het ministerie van OCW. De Raad voor Cultuur heeft op 4 juni 2020 zijn advies over de BIS aangeboden aan toenmalig minister Van Engelshoven (OCW). Op Prinsjesdag (15 september 2020) maakte de minister bekend welke instellingen deel uitmaken van de Culturele basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024.