Culturele basisinfrastructuur (BIS)

Eens in de vier jaar adviseert de Raad voor Cultuur over de toekenning van rijkssubsidies aan culturele instellingen in het kader van de regeling Culturele basisinfrastructuur. 

Culturele instellingen dienen een subsidieaanvraag in bij het ministerie van OCW. De raad beoordeelt de aanvragen onafhankelijk en brengt hierover advies uit aan de staatssecretaris. De staatssecretaris beslist over de toekenning van de vierjaarlijkse subsidies. De Raad voor Cultuur heeft vervolgens tot taak de instellingen te monitoren tijdens de looptijd van de subsidie.

De huidige regeling loopt van 2021 tot en met 2024. De volgende regeling loopt van 2025 tot 2028.