Basisinfrastructuur (BIS) 2025-2028

Eens in de vier jaar adviseert de Raad voor Cultuur over de toekenning van rijkssubsidies aan culturele instellingen in het kader van de regeling Culturele basisinfrastructuur (BIS). De volgende BIS-ronde loopt van 2025 tot en met 2028 (BIS 2025-2028). De Raad voor Cultuur heeft in april 2023 op verzoek van de staatssecretaris een advies uitgebracht over de inrichting van het aanvraag- en beoordelingsproces.

Het beoordelingsproces voor de volgende BIS-ronde vindt begin 2024 plaats. De conceptsubsidieregeling wordt naar verwachting medio 2023 ingediend bij de Tweede Kamer. De staatssecretaris zal vervolgens de regeling vaststellen. De raad stelt in het najaar van 2023 het beoordelingskader vast. Daarop gaat het aanvraagproces voor de instellingen van start.

De raad beoordeelt de aanvragen onafhankelijk en brengt hierover medio 2024 advies uit aan de staatssecretaris. Hiertoe stelt de raad beoordelingscommissies in. De staatssecretaris beslist over de toekenning van de vierjaarlijkse subsidies en maakt dit bekend op Prinsjesdag 2024 (dinsdag 17 september 2024).