Belangenverstrengeling

De leden van de beoordelingscommissies zijn, alvorens door de bewindspersoon te zijn benoemd, door de raad getoetst op hun onafhankelijkheid. Als basis voor de toetsing hanteert de raad zijn Richtlijn belangenverstrengeling.

De Richtlijn belangenverstrengeling is niet van toepassing op de leden van de raad zelf. De raad heeft geïnventariseerd welke functies of nevenfuncties van zijn leden zouden kunnen leiden tot een (schijn van) belangenverstrengeling. Dit heeft geresulteerd in een aantal verschoningen. Dat houdt in dat de raadsleden die het betreft niet betrokken zijn bij de beoordeling van aanvragen in een bepaalde categorie.

Naam raadslid

Verschoningen BIS-beoordeling 2025-2028

Danielle Arets Future lab design en technologie (art. 3.43)

Stef Avezaat

Ontwikkelinstellingen (art. 3.47)
Deirdre Carasso

Dans (alleen verschoning voor art. 3.14, lid 2d.)
Letteren, ondersteunende instellingen (alleen verschoning voor art. 3.39, lid 1)
Festivals Letteren (art. 3.40)

Nancy Jouwe Presentatie instellingen (art. 3.33)
Postacademische instellingen (3.34)
Wilbert Mutsaers Symfonieorkest met aanbod van pop- en jazzmuziek (art. 3.19)
John Olivieira Theater (alleen verschoning voor art. 3.12, lid 2)
Festivals Podiumkunsten (art. 3.25)
Festivals Film (alleen verschoning voor art. 3.36, lid 1)
Letteren (alleen verschoning voor art. 3.39, lid 3)
Debat en Reflectie (art. 3.56)
Edo Righini Ensembles en Koren (art. 3.20)
Symfonieorkesten regio zuid (art 3.16)
Festival Design (art. 3.44)