Relevante stukken en links

 • Link Wet op het specifiek cultuurbeleid
 • Link Regeling op het specifiek cultuurbeleid
 • Link Beoordelingskader BIS 2025-2028
   
 • Link Uitgangspuntenbrief cultuursubsidies 2025-2028
 • Link Advies Aanvraag- en beoordelingsproces culturele basisinfrastructuur BIS 2025-2028
 • Link Advies Maatwerk voor ondersteuning
 • Link Adviesaanvraag BIS 2025-2028 van de staatssecretaris (wordt begin februari verwacht)
   
 • Link Richtlijn belangenverstrengeling
 • Link Beleidsregels benoemingen Raad voor Cultuur
 • Link Besluit vergoedingen voor adviseurs en commissieleden Raad voor Cultuur 2023