Tijdpad BIS 2025-2028

April 2023: Publicatie Advies over  aanvraag- en beoordelingsproces BIS 25-28

Medio 2023: Staatssecretaris van Cultuur en Media stuurt conceptregeling naar Tweede Kamer

Oktober 2023: Vaststelling regeling door Staatssecretaris van Cultuur en Media.

November 2023: Raad stelt beoordelingskader vast

November 2023: Bekendmaking beoordelingscommissies

December 2023: OCW stelt aanvraagprocedure open

Medio 2024: Raad brengt advies uit over de aanvragen van de instellingen.

Prinsjesdag 2024: Vaststelling subsidies.

1 januari 2025: start BIS 25-28