Beoordelingscommissies BIS 2021-2024

Op voordracht van de Raad voor Cultuur heeft minister Van Engelshoven op 21 januari 2020 de voorzitters en leden van de beoordelingscommissies voor de beoordeling van de subsidieaanvragen voor de BIS 2021-2024 benoemd. Het benoemingsbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant. De commissieleden zijn benoemd van 21 januari 2020 tot 1 januari 2021.

BIS kick off

De beoordeling van subsidieaanvragen door de raad vindt plaats op basis van expert review: de personen die een oordeel geven over cultuurinstellingen zijn deskundig op het gebied van de artistieke en culturele stand van zaken binnen de desbetreffende sector. De experts die oordelen over de instellingen nemen zitting in één of meer beoordelingscommissies. Voor elke categorie instellingen richt de raad een commissie in. Indien nodig maken commissies over en weer gebruik van elkaars expertise. 

In het Beoordelingskader BIS 2021-2024 is te lezen op welke wijze de raad de aanvragen voor de BIS 2021-2024 beoordeelt. De raad beschrijft in het beoordelingskader hierin zijn eigen rol en die van de beoordelingscommissies, hoe het subsidieoordeel tot stand komt en hoe de raad omgaat met de criteria uit de subsidieregeling.

De raad toetst aan de hand van de ingediende aanvragende samenstelling van diverse commissies op mogelijk conflicterende belangen. De definitieve samenstelling van de commissies wordt op deze site gepubliceerd, zodra deze bekend is.