Aanvullende adviezen publieksbereik presentatie-instellingen gepubliceerd

De Raad voor Cultuur blijft bij zijn advies aan minister Van Engelshoven (OCW) over de toekenning van de 250.000 euro extra subsidie voor publieksbereik aan BAK Amsterdam en Framer Framed te Utrecht. Deze twee presentatie-instellingen ontvangen elk de komende vier jaar jaarlijks 250.000 euro extra om een breder publiek te bereiken. De raad reageert hiermee op de aangedragen correcties en aanvullingen op zijn advies van 31 augustus.

De subsidie is onderdeel van de regeling Culturele basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024. In deze regeling is ruimte gemaakt om twee presentatie-instellingen voor beeldende kunst jaarlijks extra geld toe te kennen voor het vergroten van publieksbereik. In totaal vijf instellingen dienden een plan in voor deze specifieke subsidie. Twee daarvan dienden correcties en aanvullingen in naar aanleiding van het advies van de raad. De minister maakt op Prinsjesdag haar besluit over de toekenning van de subsidies bekend.

Lees hier de adviezen over Beeldende Kunst

Lees hier het nieuwbericht over de toekenning van subsidie voor publieksbereik