Raad adviseert over subsidie publieksbereik beeldende kunstinstellingen

De Raad voor Cultuur adviseert minister Van Engelshoven (OCW) om de extra subsidie voor activiteiten voor publieksbereik toe te kennen aan de beeldende kunstinstellingen BAK te Utrecht en Framer Framed te Amsterdam. Deze twee presentatie-instellingen ontvangen elk de komende vier jaar jaarlijks 250.000 euro extra om een breder nationaal en internationaal publiek te bereiken. In totaal vijf instellingen dienden een plan in voor deze specifieke subsidie. De minister maakt op Prinsjesdag haar besluit over de toekenning van de subsidies bekend.

De extra gelden voor publieksbereik zijn uiterst belangrijk, zeker nu instellingen in de nabije toekomst andere (online) inspanningen zullen moeten verrichten om de connectie met het publiek te kunnen behouden en versterken. BAK en Framer Framed overtuigden op de kwaliteit van hun plannen. De raad verwacht dat zij met hun aanpak het meeste effect zullen sorteren.

De subsidie is onderdeel van de regeling Culturele basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024. In deze regeling is ruimte gemaakt om twee presentatie-instellingen voor beeldende kunst jaarlijks extra geld toe te kennen voor het vergroten van publieksbereik. Tijdens de eerste adviesronde, gepubliceerd op 4 juni jl., bleek dat voor dit aspect de regeling, de toelichting daarop en het aanvraagformulier onduidelijk waren. Dit leidde tot interpretatieverschillen over wat de bedoeling was. De raad adviseerde de minister daarom een nieuwe aanvraagprocedure te starten voor de presentatie-instellingen met een positief advies voor een plaats in de BIS.