Sectoradvies Monumenten en archeologie: 'Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit'

Er gaat veel goed in de erfgoedsector in ons land, er is behoorlijk wat geld beschikbaar en het grootste deel van de monumenten staat er - onder meer dankzij de inzet van de eigenaren en wettelijke bescherming - goed bij. Tegelijkertijd constateert de Raad voor Cultuur in zijn sectoradvies ‘Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit’ dat achteroverleunen geen optie is.

De raad heeft gewacht met het uitbrengen van dit advies tot de behandeling van 'Erfgoed telt' in de Eerste en Tweede Kamer was afgerond. Dit om te voorkomen dat ons advies telkens werd ingehaald door de actualiteit. Dat gebeurt misschien alsnog, want de ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Maar een sectoradvies wordt ook gemaakt om de stand van zaken in kaart te brengen, terug te blikken en lange lijnen uit te werpen die niet meteen politiek-bestuurlijke consequenties zullen hebben.

De raad heeft ervoor gekozen om zich te richten op thema’s die met name de monument- en archeologiesector aangaan, maar ziet dit niet los van de waardevolle cultuurlandschappen als onderlegger. Het Nederlandse cultuurlandschap is immers het grootste en oudste erfgoed dat we hebben.