Sectoradviezen

De raad heeft tussen 2017 en 2019 tien sectoradviezen uitgebracht. Daarin analyseren we per sector trends en ontwikkelingen vanuit artistiek, maatschappelijk en economisch perspectief, en verbinden we hieraan beleidsopties. De sectoradviezen vormden samen met onder meer onze verkenning ‘Cultuur voor stad, land en regio’ de bouwstenen voor een discussie over de herziening van het cultuurbestel. Dat stelseladvies is in het voorjaar van 2019 verschenen onder de naam Advies Cultuurbestel 2021 – 2024: Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur.