Sectoradvies Muziek: 'De balans, de behoefte'

In het advies 'De balans, de behoefte' brengt de raad de muzieksector in kaart en analyseert deze vanuit artistiek, maatschappelijk en economisch perspectief. Elk hoofdstuk eindigt met enkele aanbevelingen aan overheden, fondsen en de sector die direct betrekking hebben op de analyse. In het slothoofdstuk vatten we onze aanbevelingen samen in een zestal prioriteiten voor de minister van OCW.