Advies Professionele organisaties voor monumentenbehoud (2018)

De raad heeft geadviseerd over vijf aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM). Het gaat om de aanvragen van Stadsgoed Monumenten B.V., Stichting Oude Gelderse Kerken, Stichting Huis Bergh, Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.

De raad heeft waardering voor de ambitie en inzet die uit de aanvragen spreekt. Hij heeft deze getoetst aan de hand van de vijf beoordelingscriteria uit de Subsidieregeling instandhouding monumenten (artikel 31). Ook is hij nagegaan of instandhouding van monumenten een aantoonbare hoofdactiviteit van de organisatie is.

Drie aanvragers hebben een positief advies van de raad gekregen: Stadsgoed Monumenten B.V., Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.. De andere aanvragers voldoen nog niet aan de criteria om aangewezen te worden als POM.