Advies Brede blik op erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en de Raad voor Cultuur zijn gevraagd een gezamenlijk briefadvies uit te brengen over een toekomstbestendig erfgoedbeleid en -stelsel.