Monitoringscommissies BIS 2021-2024

Op 1 januari 2021 is de nieuwe subsidieperiode van de Culturele basisinfrastructuur (BIS 2021-2024) van start gegaan. De raad monitort de activiteiten van de direct vanuit het Rijk gesubsidieerde instellingen. Hiertoe heeft de raad monitoringscommissies samengesteld uit de kring van adviseurs. Leden van de monitoringscommissies volgen de activiteiten van de instellingen en voeren monitoringsgesprekken. De monitoringscommissies koppelen hun bevindingen terug aan de raad. De raad betrekt het beeld op basis hiervan bij de beoordeling van subsidieaanvragen voor de volgende periode.

De commissieleden zijn benoemd door de Raad voor Cultuur tot 31 december 2023

Lees hieronder de samenstelling van de monitoringscommissies:

PODIUMKUNSTEN: 

Monitoringscommissie Theater
Henri Drost (vz)
Fred Boot
Stephanie Hermes
Ada Ozdogan
Jonnie Paling
Joost Segers
Jolanda Spoel
Natalie Straatman-Jeuring

Monitoringscommissie Dans
Liedeke Plate (vz)
Jocelyn Bergland
Berith Danse
Monique Duurvoort
Leo Spreksel
Ingeborg Struyk
Jasper Weck

Monitoringscommissie Symfonieorkesten 
Kees Dijk (vz)
Vinesh Dijkstra
Rahul Gandolahage
Rani Kumar
Eva van Ooij 
Betti Plug
Kenne Peters
Nico Schaafsma
Rineke Smilde

Monitoringscommissie Muziekensembles en Koren
Yoram Ish-Hurwitz (vz)
Jaike Bakker
Belen Kerkhoven
Nard Koeman
Vanessa Lann
Elger Niels
Marc van Roon
Atze Sytsma

Monitoringscommissie Opera/Muziektheater
Gusta Teengs Gerritsen (vz)
Annett Andriesen
Miranda Lakerveld
Marisa Monsanto
Pieter Verstraete

Monitoringscommissie Festivals
Karolina Spaić (vz)
Selim Doğru
Lucia van Heteren
Priscilla Macintosh
Kristin McGee
Henk Schoute
Arthur Wagenaar

Monitoringscommissie Jeugdpodiumkunsten
Peggy Brandon (vz)
Mariëtte Berbee
Rajiv Bhagwanbali
Henri Drost
Maarten van Erp
Stephanie Hermes
Betty Keeman
Suzanne Kortbeek
Hans Smit

REGIONALE MUSEA EN SECTORCOLLECTIES

Monitoringscommissie Regionale musea
Paulo Martina (vz)
Marc de Beyer
Maite van Dijk
Marlous van Gastel
Lene ter Haar
Hester Jenkins
Evert van Os
Zahira Zaandam

Monitoringscommissie Sectorcollecties Podiumkunsten
Peggy Brandon (vz)
Kees Dijk
Simon de Koning

BEELDENDE KUNST

Monitoringscommissie Beeldende Kunst
Julia Mullie (vz)
Amal Alhaag    
Zippora Elders
Femke van Hest
Rixt Hulshoff Pol
Eva Kleeman
Vinod Singh 

FILM 

Monitoringscommissie Film
Géke Roelink (vz)
Tom de Mol
Tessel Peijnenburg 
In-Soo Radstake
Yan Ting Yuen
Anton van Amersfoort

LETTEREN

Monitoringscommissie Letteren
Jenneke Harings (vz)
Simone Atangana Bekono
Daphne de Heer
Marije Koens
Lisa Kuitert
Huub Wijfjes


ONTWERP

Monitoringscommissie Ontwerp
Martine Zoeteman (vz)
Bart Ashmann
Jaapjan Berg
Janice Deul
Chequita Nahar
Manon Pattynama
Stephan Petermann

ONTWIKKELFUNCTIE

Monitoringscommissie Ontwikkelinstellingen
Chequita Nahar (vz)
Pieter van Adrichem 
Rick Busscher
Berith Danse
Silvie Dees
Paul Moerel
Chantelle Rodgers 
Maarten Verhoef
Cobie de Vos

BOVENSECTORALE ONDERSTEUNENDE INSTELLINGEN EN DEBAT

Monitoringscommissie Bovensectorale Ondersteunende Instellingen 
Lucky Belder (vz)

- Digitalisering, Ondernemerschap en Onderzoek
Laura Grijns 
Melanie Imming
Hans de Jonge 
Ben Min 
Guido van Nispen  
Jacqueline Stolmeijer-Arends 
Janneke Visser

- Internationaal Cultuurbeleid en Internationalisering
Mirthe Berentsen 
Nan van Houte
Neil Wallace

- Cultuurparticipatie en –educatie
Thomas van der Ham
Kareshma Bhoewar
Marijn Cornelis
Josje de Regt

Monitoringscommissie Debat
Koen Hilberdink (vz)
Stefanie Afrifa
Tessa Hagen
Martijn Rotgers
Mirjam Zweers