Sectoradvies Audiovisueel: 'Zicht op zo veel meer'

In het advies 'Zicht op zo veel meer' is de raad nagegaan welke stappen de overheid kan nemen om het Nederlandse audiovisuele bestel toekomstbestendig te maken. Vanuit cultureel, economisch en maatschappelijk perspectief heeft de raad ontwikkelingen in de audiovisuele wereld geanalyseerd en daaraan adviezen verbonden.