Online informatiebijeenkomst BIS 2025-2028

De aanvraagprocedure voor de nieuwe subsidieperiode start op 1 december 2023. Op donderdag 23 november is er een online informatiebijeenkomst BIS 2025-2028.

In de bijeenkomst krijgt u meer informatie over de culturele basisinfrastructuur 2025-2028, en wat de belangrijkste momenten zijn in aanloop naar de nieuwe subsidieperiode.

Deze bijeenkomst organiseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met de Raad voor Cultuur. 

Aanmelden: Online informatiebijeenkomst bis 2025-2028 | Activiteit | Cultuursubsidie

Eens in de vier jaar adviseert de Raad voor Cultuur over de toekenning van rijkssubsidies aan culturele instellingen in het kader van de regeling Culturele basisinfrastructuur. 

Culturele instellingen dienen een subsidieaanvraag in bij het ministerie van OCW. De raad beoordeelt de aanvragen onafhankelijk en brengt hierover advies uit aan de staatssecretaris. De staatssecretaris beslist over de toekenning van de vierjaarlijkse subsidies. De Raad voor Cultuur heeft vervolgens tot taak de instellingen te monitoren tijdens de looptijd van de subsidie.

De huidige regeling loopt van 2021 tot en met 2024. De volgende regeling loopt van 2025 tot 2028.