Relevante stukken en links

Link www.cultuursubsidie.nl
Link: Beoordelingscommissies BIS 
Link Beoordelingskader 2021-2024   
Link subsidieregeling minister OCW 
Link richtlijnen belangenverstrengeling