Persbericht Culturele basisinfrastructuur 2021-2024

De Raad voor Cultuur adviseert om meer instellingen met vernieuwend cultuuraanbod en instellingen van buiten de Randstadprovincies de kans te geven op een plek in de culturele basisinfrastructuur (BIS). Vandaag brengt de raad advies uit over jaarlijks bijna 200 miljoen euro aan cultuursubsidies voor de komende vier jaar. Bijna de helft van de voorgestelde instellingen is nieuw in de BIS. Veertig procent bevindt zich buiten de Randstad. De raad meent hiermee een balans te hebben gevonden tussen continuïteit, artistieke kwaliteit, vernieuwing en verbreding. Het advies is aangeboden aan minister Van Engelshoven (OCW). 

Naast instellingen en festivals op het gebied van opera, dans, toneel, klassieke muziekorkesten en beeldende kunst, zijn er vanaf begin volgend jaar ook subsidies voor urban, popmuziek, musical, muziekensembles, e-culture, regionale musea en ontwerp. Daarmee wordt een breder publiek bereikt. Vanuit de provincies werden twaalf regionale musea voorgedragen. Zij krijgen jaarlijks extra geld voor publieksactiviteiten. Ook is er ruimte voor cultuureducatie, talentontwikkeling, ontwikkeling van diverse genres en reflectie en debat. 


Begin februari ontving de raad de aanvragen van 220 culturele instellingen verspreid door heel Nederland. In totaal kregen 107 instellingen een positief advies, waar voor 43 van hen nog wel extra voorwaarden aan zijn verbonden. Zij krijgen tot medio volgend jaar de tijd om daar aan te voldoen. Acht instellingen met een voorlopig negatief advies krijgen alsnog de kans om voor 1 november aanstaande hun plannen aan te vullen of te verduidelijken. Als deze plannen in tweede instantie alsnog voldoende zijn, komt het totaal aantal instellingen in de BIS uiteindelijk uit op 115. 

Naast artistieke kwaliteit werd ook de wijze waarop de instellingen praktisch invulling geven aan codes rond goed bestuur, fair practice en diversiteit en inclusie meegewogen. Daar is volgens de raad - positieve uitzonderingen daargelaten - nog een wereld te winnen. Wat de toepassing van de codes betreft adviseert de raad om over twee jaar opnieuw de balans op te maken. 


De raad heeft bewust gekozen om ondanks de coronacrisis de advisering door te zetten. Dit om instellingen houvast te bieden in onzekere tijden. De raad wil zo bereiken dat de voorgenomen vernieuwing en verbreding van het cultuurbestel doorgaat. De raad vertrouwt op de weerbaarheid en wendbaarheid van de geselecteerde instellingen en verwacht dat zij op basis van hun artistiek-inhoudelijke kwaliteit innovatief kunnen inspelen op de veranderende situatie. 


Op Prinsjesdag maakt de minister haar besluit over toekenning van de subsidies voor de komende vier jaar bekend. Onlangs deelde zij mee dat zij het advies van de raad om de geselecteerde instellingen tot medio 2021 de tijd te geven hun plannen aan te passen overneemt. Zo kunnen zij rekening houden met verschillende scenario’s als gevolg van corona. De raad zal dan beoordelen of dit tot gewijzigde monitoringsafspraken moet leiden. De komende maanden zal de raad samen met het ministerie, ondersteunende instellingen en stedelijke regio´s werken aan de innovatie en transitie van de culturele sector. 

Donderdag 4 juni presenteerde de Raad voor Cultuur het advies over de 220 subsidieaanvragen van culturele instellingen voor de Culturele basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024. Het advies is aangeboden aan minister Ingrid van Engelshoven (OCW) tijdens een online interview. 

Kijk hier naar de overhandiging.