Reactie Raad voor Cultuur op uitgangspuntenbrief en conceptregeling

Minister Van Engelshoven heeft op 11 juni haar Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024 gepubliceerd. Deze brief aan de Tweede Kamer ging vergezeld van een conceptversie van de subsidieregeling.

De Raad voor Cultuur zal komend voorjaar op grond van deze regeling de aanvragen voor BIS-subsidie beoordelen. In een brief aan de minister reageert de raad op de uitgangspuntenbrief en de doorvertaling hiervan naar de concept-regeling. Daarnaast benadrukt de raad het belang van een afdoende juridische basis voor de beoordeling van subsidieaanvragen en benoemt in dit kader een aantal aandachtspunten.