Totstandkoming advies

Om tot een breed gedragen advies te komen heeft de raad in 2022 en 2023 gewerkt met een ontwerpaanpak. Daarin stond interactie met het culturele en creatieve veld centraal. Hierbij werd de volle breedte van het veld betrokken: van beginnend of gevorderd kunstenaar tot programmeur van een podium of festival, van directeur van een dansgezelschap tot opleider en talentontwikkelaar, van medewerker van een privaat of publiek fonds tot die van gemeente en provincie. Van jong tot oud, afkomstig uit stad en regio en vanuit diverse genres en disciplines. Op die manier wilde de raad het veld mee laten denken over vernieuwing van het cultuurbestel.

De aanpak was gebaseerd op design thinking. Dit is een methodiek waarin ontwerpkracht centraal staat. Dit proces verliep in fases: een oriëntatiefase, een ontwerpfase, een bouw- en schrijffase en een afrondingsfase.

De raad legde zijn oor te luisteren bij het culturele en creatieve veld en zag vier inhoudelijke speerpunten voor vernieuwing van het bestel:

Verbreden: het gesubsidieerde bestel staat open voor ondervertegenwoordigde genres en disciplines die een breed publiek aanspreken.

Verspreiden: betere toegankelijkheid van cultuur voor iedereen in het hele land.

Vitaliseren: ruimte voor talent en experiment en aansluiting met jongeren en met het amateurveld.

Verlichten: minder regeldruk en een goede balans tussen vertrouwen en verantwoording.

Vier divers samengestelde designteams van professionals uit het veld gingen met deze speerpunten aan de slag. Hun bevindingen werden vervolgens getoetst bij een brede groep vertegenwoordigers uit het veld. Naast de designteams bogen drie specifieke expertisegroepen zich over de positie van Caribisch Nederland in het bestel, over de financiering en over de voor- en nadelen van verschillende modellen voor de hoofdinrichting ervan. De raad heeft tijdens het proces op gezette tijden ook betrokken stakeholders meegenomen in relevante ontwikkelingen.

Op basis van dit alles heeft de raad zijn advies ‘Toegang tot cultuur’ aan de staatssecretaris opgesteld.