Toegang tot cultuur

Hoe kunnen we het stelsel zo vernieuwen dat het zo goed mogelijk bijdraagt aan een rijk cultureel leven voor iedereen in Nederland? Met die vraag ging de Raad voor Cultuur begin 2023 aan de slag. Staatssecretaris Uslu van Cultuur had de raad gevraagd om een advies over de toekomst van het cultuurbestel.

De afgelopen maanden heeft de raad met een brede waaier van professionals uit het culturele en creatieve veld gewerkt om een ontwerp voor een nieuw stelsel te maken. Dit waren zowel beginnend als gevorderd kunstenaars tot programmeur van een podium of festival, van directeur van een dansgezelschap tot opleider en talentontwikkelaar, van medewerker van een privaat of publiek fonds tot die van gemeente en provincie. Ook heeft de raad relevante stakeholders bij de totstandkoming van het advies betrokken.

Op vrijdag 26 januari heeft de raad zijn advies ‘Toegang tot cultuur; Op weg naar een nieuw bestel in 2029’ gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor het culturele veld. In dit advies geeft de raad aan dat cultuur op dit moment onvoldoende toegankelijk is voor iedereen in Nederland. Het maakt uit waar je woont of je gemakkelijk naar een voorstelling kunt gaan, een museum kunt bezoeken of zelf kunt deelnemen aan cultuur. Ook voor de kans van makers of culturele organisaties op financiële ondersteuning maakt het uit waar zij zich bevinden. Dit is een probleem want een rijk cultureel leven is van grote waarde voor iedereen in Nederland, zowel voor het publiek als voor de makers en culturele organisaties. Cultuur geeft immers kleur aan het leven van mensen en cultuurproductie, -beoefening en -beleving dragen bij aan de brede welvaart in Nederland. Ook veel mensen die in het culturele en creatieve veld werken, vinden het daarom tijd voor verandering.

De raad stelt daarom voor om cultuur dichter bij mensen in alle regio’s te brengen door de  financiering evenwichtiger te verdelen over alle regio’s en hier extra geld voor uit te trekken. Ook adviseert de raad om cultuur te verbreden naar verschillende soorten makers, culturele organisaties en soorten cultuur. Hier is extra geld voor nodig te weten 200 miljoen euro.  Lees hier het hele nieuwsbericht

Als u vragen heeft over dit advies, dan kunt u deze mailen naar: nieuwbestel@cultuur.nl.