Presentatie ontwerpadvies tijdens Dutch Design Week

In een zaal vol designers, beleidsmakers en politici presenteerde de raad gistermiddag zijn sectoradvies ‘Ontwerp voor de toekomst. Pleidooi voor creatieve reflectie op maatschappelijke vraagstukken’ tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. De kernboodschap van het advies: benut veel meer de potentie van de ontwerpsector.

Watergezant Henk Ovink gaf een sweeping statement over de urgentie om de ontwerpsector in te zetten bij grote maatschappelijke opgaven en doelen die de Europese Unie zich gesteld heeft. Hoe het advies van de raad hierbij de helpende hand kan bieden, maakte commissievoorzitter Chris Sigaloff duidelijk in haar toelichting op de aanbevelingen.

Marijke van Hees, voorzitter van de Raad voor Cultuur, leidde hierna een levendige paneldiscussie met deelname van Syb Groeneveld (directeur Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, Henri Swinkels (gedeputeerde Noord-Brabant),  Jalilia Essaidi (oprichter Bioartlab), Tim Vermeulen (programmadirecteur Dutch Design Week) en Tabo Goudswaard  (kunstenaar/social designer). Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder meer hoe domeinoverstijgend werken gestimuleerd kan worden en hoe de toepassing van design denken beleidsmakers kan helpen om ontwerp in een vroeg stadium bij hun plannen te betrekken.