Werkwijze Raad voor Cultuur inzake advisering POM

Op grond van artikel 34, eerste lid van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim), adviseert de Raad voor Cultuur de minister van OCW over de aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM).