Vier adviezen aanwijzing professionele organisaties voor monumentenbehoud

De Raad voor Cultuur heeft geadviseerd over vier aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM). Het gaat om de aanvragen van:

1. Stichting Landgoed Linschoten
2. Stichting Het Groninger Landschap
3. Stichting Het Noordbrabants Landschap
4. Stichting Wijnhuisfonds

Stichting Het Groninger Landschap, Stichting Het Noordbrabants Landschap en Stichting Wijnhuisfonds hebben een positief advies van de raad gekregen. Stichting Landgoed Linschoten voldeed nog niet aan de criteria om aangewezen te worden als POM.

Zie voor meer informatie deĀ linkĀ subsidie instandhouding rijksmonumenten