Advies Bescherming cultuurgoederen: 'Van terughoudend naar betrokken'

In 'Van terughoudend naar betrokken' staat het advies over de bescherming van cultuurgoederen in het kader van de Erfgoedwet. Dit advies is uitgebracht door de onafhankelijke commissie-Pechtold op verzoek van minister Van Engelshoven (OCW). De adviescommissie, ingesteld door de Raad voor Cultuur, onderzocht in hoeverre de huidige wetgeving voldoet en of de aanwijzingscriteria voor de lijst met beschermd erfgoed nog adequaat  zijn.