Advies Voordracht Nederlandse valkerij

De raad heeft een advies uitgebracht over de voordracht van de Nederlandse valkerij voor de ‘Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid’ (UNESCO). Vanaf 2010 staat de valkerij op deze lijst, na een gezamenlijk inititatief van elf landen. Sindsdien hebben meer landen zich aangesloten.

De raad staat positief tegenover de nominatie van de Nederlandse valkerij, omdat deze voldoet aan de gestelde criteria en voorwaarden. De raad gaat er vanuit dat de valkerij zich zowel op nationaal als internationaal niveau zal inzetten voor een ethische omgang met deze traditie. Ook verwacht de raad dat de valkerij op een positieve manier bijdraagt aan de mogelijke discussies hierover. Hij rekent er ook op dat de naleving van de ethische aspecten steeds door UNESCO wordt  beoordeeld en geëvalueerd.   

Bij voordrachten voor een zogenoemd extended file van een bestaand, internationaal dossier moeten alle aangesloten landen met de uitbreiding instemmen. Volgend maand komen die landen in de Verenigde Arabische Emiraten bijeen. Als de Nederlandse valkerij dan het groene licht krijgt, kan het ministerie van OCW in maart 2018 een nominatiedossier indienen bij UNESCO.