Advies Nederlandse kandidatuur Europees Erfgoedlabel 2017: Verdrag van Maastricht

Eind vorig jaar heeft de raad geadviseerd over de voorselectie van Nederlandse kandidaten voor het Europees Erfgoedlabel. De raad stelde toen voor om het provinciaal bestuur van Limburg een nieuwe aanvraag te laten indienen voor de site ‘het Verdrag van Maastricht’. Daarin zou onder andere aandacht moeten zijn voor de Europese betekenis en samenwerking  in Europa en de regio.

De nieuwe, verbeterde aanvraag bevat een uitdagend meerjarenprogramma, waarmee het Verdrag van Maastricht op een duurzame wijze wordt ingezet voor het debat over en reflectie op het Europa van nu en van de toekomst. De raad waardeert dat er contact wordt gezocht  met steden waar het Verdrag van Maastricht verder is ontwikkeld en aangepast. Zo kan de site als een echte lieu de mémoire een dynamisch onderdeel van het denken en debatteren over Europa worden.

De raad adviseert het Verdrag van Maastricht voor te dragen voor een Europees Erfgoedlabel. De huidige aanvraag maakt volgens de raad kans op een toekenning,  als daarin rekening wordt gehouden met een aantal kanttekeningen die de raad in zijn advies maakt (onder meer over het educatieplan en de verspreiding van kennis). Ook moet  in de begroting de financiering van de projecten voor de komende vier jaar voldoende worden gespecificeerd om de continuïteit ervan  geloofwaardig te maken.