Advies Nieuwe beleidsregel rijksmonumenten

De Raad voor Cultuur is verzocht te adviseren over de 'Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet'. Aanleiding voor de nieuwe beleidsregel is de inwerkingtreding van de Erfgoedwet op 1 juli 2016.