Werkprogramma 2023-2024

De Raad voor Cultuur adviseert de regering en het parlement over het cultuur- en mediabeleid. Dat doen we met beleidsadviezen, instellingsadviezen en uitvoeringsadviezen. Ook publiceren we verkenningen en sectoradviezen, waarin de stand van zaken in een bepaalde sector wordt doorgelicht of een maatschappelijk thema wordt onderzocht dat van belang is voor toekomstig beleid.

Dit werkprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd. Het eerste hoofdstuk beschrijft de positie en visie van de raad. In hoofdstuk 2 is de adviesagenda opgenomen voor de periode september 2023-september 2024. 

Netwerkorganisatie

De raad is een netwerkorganisatie. Raadsleden en medewerkers werken samen met adviseurs uit het veld, die hun kennis en ervaring inbrengen in commissies, designteams, het JongerenPlatform en het JongeMakersPlatform. Met de inzet van deze zeer gevarieerde groep mensen streeft de raad naar kwalitatief hoogwaardige en leesbare adviezen, die bijdragen aan een rijk cultureel leven, richting geven aan het cultuur- en mediabeleid en het veld uitdagen en aanmoedigen.

De raad gaat regelmatig op werkbezoek in de vorm van ‘residencies’: wij verblijven dan enkele dagen in een stad/regio, bezoeken culturele instellingen, praten met makers en kunstenaars, gaan in gesprek met bestuurders en debatteren over beleidsvraagstukken die in zo’n regio spelen. De raad zal ook het komende jaar – waar mogelijk en wenselijk – adviestrajecten initiëren in samenwerking met andere adviesraden.

Dit werkprogramma is tot stand gekomen in overleg met het ministerie van OCW, dat verantwoordelijk is voor het cultuur- en mediabeleid.