Werkprogramma 2022-2023

De Raad voor Cultuur adviseert de regering en het parlement over het cultuur- en mediabeleid. Dat doen we met beleidsadviezen, instellingsadviezen en uitvoeringsadviezen. Ook publiceren we verkenningen en sectoradviezen, waarin de stand van zaken in een bepaalde sector wordt doorgelicht of een maatschappelijk thema wordt onderzocht dat van belang is voor toekomstig beleid.

Dit werkprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd. Het eerste hoofdstuk beschrijft de positie en visie van de raad.
In hoofdstuk 2 is de adviesagenda opgenomen voor de periode september 2022-september 2023. De samenstelling van de raad, kring van adviseurs en medewerkers kunt u vinden in hoofdstuk 3.

Netwerkorganisatie

De raad is een netwerkorganisatie. Raadsleden en medewerkers werken samen met een kring van adviseurs, die hun kennis en
ervaring inzetten voor het advieswerk van de raad. Debat en discussie zijn daarmee een vast onderdeel van de uitvoering van ons werkprogramma. Met de inzet van deze zeer gevarieerde groep mensen streeft de raad naar kwalitatief hoogwaardige en leesbare adviezen, die bijdragen aan een rijk cultureel leven, richting geven aan het cultuur- en mediabeleid en het veld uitdagen en aanmoedigen.

Dit werkprogramma is tot stand gekomen in overleg met het ministerie van OCW, dat verantwoordelijk is voor het cultuur en
mediabeleid.