Klachtenprocedure

Klacht over de Raad voor Cultuur

U heeft er recht op dat raadsleden, commissieleden, adviseurs en medewerkers van de Raad voor Cultuur u correct behandelen. Als dat niet gebeurt, kunt u een klacht indienen.

De Raad voor Cultuur is een bestuursorgaan. In hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is geregeld dat iedereen een klacht kan indienen bij een bestuursorgaan.

U kunt uw klacht per e-mail indienen. 

De raad neemt uw klacht zo snel mogelijk in behandeling.