Evaluatierapport Ruimte voor relevantie

Dit rapport beschrijft de bevindingen van de door adviesbureau Berenschot uitgevoerde evaluatie op het functioneren van de Raad voor Cultuur in de periode 2013-2018.