Reglement van orde 2018

In het Reglement van orde 2018 worden nadere voorschriften gegeven over de inrichting en werkwijze van de raad. Dit reglement is vastgesteld door de Raad voor Cultuur in de vergadering van 24 mei 2018.