Advies verzoek tot vaststelling billijke auteursrechtvergoeding

Minister Van Engelshoven (OCW) heeft de raad gevraagd te adviseren over het gezamenlijke verzoek van verenigingen van muziekcomponisten, -tekstschrijvers en -uitgevers om voor een periode van tien jaar billijke vergoedingen voor componisten en tekstschrijvers voor muziekexploitatie vast te stellen.

De raad adviseert de minister dit verzoek te honoreren, maar ook om de voorgestelde termijn in twee├źn op te delen. Halverwege zou dan bepaald moeten worden of de verdeling nog altijd door de betrokken partijen als billijk wordt gezien. De reden hiervoor is dat er in betrekkelijk korte tijd ingrijpende ontwikkelingen zijn geweest in de muziekindustrie. Het is niet te voorspellen wat de situatie over een aantal jaar is en hoe de positie van de auteur ten opzichte van de uitgever er dan uitziet.

Bij de totstandkoming van dit advies heeft de raad gesprekken gevoerd met vrijwel alle indieners van het verzoek. Ook is er expertise ingewonnen bij het Instituut voor Informatierecht. In de adviesaanvraag stelt de minister enkele juridische voorvragen. In het tweede deel van het advies gaat de raad hierop in; eerst beantwoordt hij de vragen die voortvloeien uit artikel 25c Auteurswet.