Advies Toekomstverkenning landelijke publieke omroep

De Raad voor Cultuur is gevraagd bij te dragen aan een toekomstverkenning voor de landelijke publieke omroep.