Advies Netwerken van betekenis. Netwerken in digitale cultuur en media

De Raad voor Cultuur brengt advies uit over het te voeren beleid op het terrein van de digitale cultuur media. Het advies bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit de beschouwingen en overwegingen. In het tweede deel beantwoordt de raad, op grond van de conclusies uit het eerste deel, vragen en doet hij aanbevelingen voor beleid.