Raad voor Cultuur licht advies ‘Toegang tot cultuur’ toe in Tweede Kamer

Vrijdag 5 april 2024 heeft de Raad voor Cultuur tijdens een bijzondere procedure vergadering in de Tweede Kamer een toelichting gegeven op het advies ‘Toegang tot Cultuur. Op weg naar een nieuw bestel in 2029’. Deze vergadering vond plaats op verzoek van PVV Tweede Kamerlid Martine van der Velde.
 

Namens de Raad voor Cultuur waren aanwezig Kristel Baele (voorzitter), Wilbert Mutsaers (raadslid), Jakob van der Waarden (directeur) en Pieter Bots (senior beleidsadviseur). In hun toelichting op het 26 januari verschenen advies gingen zij onder meer in op de noodzaak om meer aandacht aan cultuur te besteden in alle regio’s. Ook het belang om nieuwe kunstvormen toegang te verlenen tot het stelsel was onderwerp van gesprek. Verder werd ingegaan op de wijze waarop het in de toekomst voor makers makkelijker moet worden om ondersteuning te krijgen. Tevens werd de oproep gedaan om meer geld uit te trekken voor cultuur, zodat cultuur in de toekomst voor meer mensen toegankelijk wordt. 

Het advies van de Raad voor Cultuur komt 11 april 2024 opnieuw aan de orde in de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg ‘Cultuur en Media’

Klik hier om de vergadering van 5 april terug te zien.