Advies gevraagd over aanvragen bis 2025-2028

Staatssecretaris Fleur Gräper-van Koolwijk heeft de Raad voor Cultuur gevraagd om advies te geven over de subsidieaanvragen voor de culturele basisinfrastructuur 2025-2028. Een afschrift van haar adviesaanvraag is gestuurd naar de Tweede Kamer.

Tot en met 31 januari 2024 konden culturele instellingen hun subsidieaanvraag voor de culturele basisinfrastructuur (bis) 2025-2028 indienen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een tijdigheids-, volledigheids- en ontvankelijkheidstoets gedaan op alle ingediende aanvragen. De aanvragen die overal aan voldoen, zijn door de staatssecretaris van OCW voorgelegd aan de Raad voor Cultuur met een adviesaanvraag. 

De Raad voor Cultuur beoordeelt de aanvragen aan de hand van zijn beoordelingskader en maakt voor zijn advisering gebruik van beoordelingscommissies. Deze commissies zijn benoemd door de staatssecretaris. 

Begin juli 2024 brengt de raad zijn advies uit aan de staatssecretaris van OCW. De adviezen worden dan ook openbaar gemaakt. Tegelijkertijd worden ook de besluiten van de zes rijkscultuurfondsen openbaar gemaakt. Met Prinsjesdag, dit jaar op 17 september, worden de besluiten voor de bis definitief.