Laatste bijeenkomst designteams nieuw cultuurbestel

Op woensdag 26 april was de vijfde en laatste dag van de designteams. Een groep van ongeveer 65 mensen die met elkaar werkten aan input voor het advies van de Raad voor Cultuur over vernieuwing van het cultuurbestel op weg naar 2029. De vier teams ontwikkelden diverse bouwstenen, die ze verder geconcretiseerd hebben. Daarnaast hebben de teams elkaars ideeën getest en verrijkt. Aan het eind van de dag presenteerden ze aan de hand van visualisaties hun bouwstenen aan leden van de raad.

Kristel Baele hierover: "Als raadsleden zijn we onder de indruk van wat de design teams hebben opgeleverd. We hebben een aantal heel interessante bouwstenen en rode draden gezien. De volgende stap is om deze bouwstenen verder te verrijken door ze te toetsen bij expertgroepen en het veld. De creativiteit en betrokkenheid die we in de designteams hebben gezien is indrukwekkend."

De bouwstenen spitsen zich toe op de vier speerpunten die vooraf door de raad waren meegegeven:  verbreden, verspreiden, vitaliseren en verlichten. De bouwstenen werden ontwikkeld aan de hand van design thinking, een wetenschappelijk onderbouwde methode waarmee creatieve concepten kunnen worden bedacht, ontwikkeld en getoetst. Via deze weg konden de leden van de designteams ervaringen en behoeften uit de praktijk inzetten om tot een bouwsteen te komen.

De bouwstenen dienen als input voor het advies dat de raad eind dit jaar zal uitbrengen aan staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media. Ze worden eind mei voorgelegd aan een grote groep van makers, beleidsmakers, bestuurders en vertegenwoordigers van brancheorganisaties en het veld. De raad neemt hun reflectie op de opgeleverde bouwstenen mee bij het maken van het advies.

Vanuit de groep waren aan het slot van de dag nog twee culturele bijdragen die het delen waard zijn. Henri Swinkels en Myron Hamming gaven een spoken word impressie van het belang van cultuur en de vernieuwing van het bestel.

Henri Swinkels dichtte:

Stel

Stel …
dat je een nieuw cultuurbestel eenvoudig kunt bestellen.
Bestelonline punt nl, waar je kunt kiezen tussen 
diverse modellen van bestellen.
En elk bestelmodel laat zich naar wens samenstellen.
Een soort keuze menu (je kent het wel). Wat niet. Wat wel.
Heel makkelijk, zo’n bestel bestellen op bestelonline punt nl.

Stel …
De deurbel. De dag dat mijn bestel, mijn model,
verrassend snel wordt thuisbezorgd.
En dan blijkt dat bestel niet kant en klaar,
maar een doe-het-zelf model dat je voortdurend bij moet stellen.
En jawel, met een handleiding als van een onheilspellend gezelschapsspel.
En je denkt: Ja, ja, heel makkelijk, zo’n bestel besteld op bestelonline punt nl.

Dus …
Wat ik je voorspel als je ooit een bestel bestelt
bij bestelonline punt nl. Wel, laat ik je vertellen,
dat om het even welk bestelmodel,
dat het knelt. En dat je het bestel voortdurend moet verstellen.
Het bestel kan overhellen, zich afsluiten of openstellen, zich voor- en achterstellen.
Dus adviseer ik: houd het bij het model “naturel”,
wanneer je een bestel bestelt op bestelonline punt nl.

En voor de goede orde: 
bestelonline punt nl bestaat als webshop al wel.
Maar daar is er maar 1 model van bestellen en er is geen bestel te bestellen.
Daarom stel ik voor een ander adres te zoeken voor het bestellen van een cultuurbestel.
Mijn voorstel: de Raad voor Cultuur punt nl.

-0-0-

Kijk hier naar het spoken word optreden van een van de deelnemers: de Groningse stadsdichter Myron Hamming.

Kijk hier naar een korte videoterugblik van de dag.

Lees hier meer over de vernieuwing van het cultuurbestel op weg naar 2029.