Designteams werken verder aan bouwstenen nieuw cultuurbestel

Vier designteams werken verder aan de input voor het advies van de Raad voor Cultuur over vernieuwing van het cultuurbestel op weg naar 2029. Vorige week vond een derde bijeenkomst plaats in Akoesticum te Ede. Hiervan is een korte video-impressie gemaakt. Vandaag komen de ruim zestig experts uit het culturele veld opnieuw bijeen in de Openbare Bibliotheek aan de Neude te Utrecht.

Vorige week werden de teams uitgedaagd om een eerste concept voor een nieuw cultuurbestel te visualiseren en hierover met elkaar uit te wisselen. De feedback op de ideeën levert input op om een volgende versie uit te denken. De uitwerking van de ideeën wordt vandaag voortgezet. Op woensdag 26 april leveren de teams aan het einde van de dag bouwstenen op aan de leden van de Raad voor Cultuur.

De bouwstenen dienen als input voor het advies dat de raad eind dit jaar zal uitbrengen aan staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media. Ze worden eind mei voorgelegd aan een grote groep van makers, beleidsmakers, bestuurders en vertegenwoordigers van brancheorganisaties en het veld. De raad neemt hun reflectie op de opgeleverde bouwstenen mee bij het maken van het advies.

De vier designteams behandelen ieder een van de vier speerpunten van de raad voor het nieuw te ontwerpen cultuurbestel: verbreden, verspreiden, vitaliseren en verlichten. De teams komen in totaal vijf keer bijeen om tot bouwstenen te komen voor een nieuw cultuurbestel op weg naar 2029. Dat doen de teams voor hun eigen aandachtsgebied, maar ze kijken ook mee bij de andere teams om tot een zo integraal mogelijk beeld te komen.